YASAL UYARI

Semillas Fitó S.A.

 

Yasal Uyarı

Bu metin, bu internet sitesinin kullanıcıları tarafından incelenmesi ve uyulması gereken kullanım koşullarını düzenleyen ve görüntülenmesi zorunlu olan yasal bir bildirimdir. Belgeyi dikkatle okumanızı rica ederiz; zira bu metni onaylamanız, metni okuduğunuzu ve aşağıdaki koşulları tamamen ve açıkça kabul ettiğinizi belirtir.

1.- LSSI (Bilgi Toplumu Hizmetleri Kanunu) uygunluk bilgisi  

11 Temmuz tarihli 34/2002 no.lu Bilgi Toplumu ve Elektronik Ticaret Hizmetleri Kanunu 10. Maddesi uyarınca, internet sitesinin kullanıcıları, internet sitesinin sahibinin, bir şahıs şirketi olarak A-08469215 vergi numarası ile yasal merkezi C/Selva de Mar, no. 111 08019 Barcelona'da kayıtlı bulunan SEMILLAS FITÓ, SA olduğu konusunda bilgilendirilir. Şirket, Barselona Ticaret Sicili Cilt 6.944, Dosya 14, Sayfa B-55064, sicil no 1 ile kayıtlıdır. Tel: 93 303 63 60 Faks: 93 303 63 73 E-posta: info@semillasfito.com

2.- İnternet sitesinin kullanım koşulları  

Kullanıcı, internet sitesini ve buradan erişilebilen hizmetleri özenli bir şekilde kullanmayı ve internet sitesinde yer alan bilgileri veya hizmetleri; yasalara, ahlaki kurallara ve göreneklere ve de kamu düzenine aykırı faaliyetler yürütmek için kullanmayacağını ve bunları genel olarak bu yasal uyarıya uygun olarak kullanmayı taahhüt eder.

SEMILLAS FİTÓ, kendi iyi kriterlerine göre, internet sitesine erişimi ve sağladığı hizmetlerin herhangi birini veya tümünü, herhangi bir zamanda ve önceden bildirimde bulunmaksızın geçici olarak kesintiye uğratabilir veya tamamen sonlandırabilir.

Aynı şekilde, SEMILLAS FİTÓ, bu yasal uyarıda belirtilen kullanım koşullarına uymayan kullanıcıların internet portalına erişimini, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın reddetme veya geri çekme hakkını saklı tutar.

SEMILLAS FİTÓ'nun bu internet sitesi aracılığıyla özel bir tür hizmet sağlaması veya özel bir fırsat veya promosyon sunması halinde, buna özel düzenleyici koşullar belirtilecektir. Bu özel düzenleyici koşullarla, bu yasal bildirimde yer alan kullanım koşulları ve geri kalan hükümler arasında tutarsızlık veya uyumsuzluk olması durumunda, özel düzenleyici koşullar geçerli olacaktır.

3.- Fikri Mülkiyet Hakları Bu internet sitesinin tüm içeriğinin Fikri ve Sınai Mülkiyet haklarının sahibi ve lisans sahibi SEMILLAS FITÓ olup, bu içeriğin dahilinde bulunan ürün açıklamaları, metin, görseller, fotoğraflar, markalar, logolar, butonlar, yazılım dosyaları ve renk kombinasyonlarının yanı sıra, içeriklerin yapısı, seçimi, düzenlenmesi ve sunumu, Fikri ve Sınai Mülkiyet ile ilgili İspanyol yasaları ve uluslararası yasalarla korunmaktadır.

Bu internet sitesine erişim, hiçbir durumda Fikri ve Sınai Mülkiyet ile ilgili İspanyol mevzuatı ve uluslararası mevzuat tarafından verilen haklardan tamamen veya kısmen feragati, bu hakların devri veya reddini ima etmez.

Kullanıcı içeriği dikkatli, doğru ve yasal bir şekilde kullanmakla yükümlüdür ve özellikle de, SEMILLAS FITÓ'nun veya içeriklerle ilişkili ünvan sahiplerinin telif haklarını ve sahip olduğu haklara ait diğer tanımlayıcı bilgileri, bunların yanı sıra, koruyucu teknik araçları veya içeriklerde bulunabilecek bilgi mekanizmalarını ortadan kaldırmaktan, atlamaktan veya değiştirmekten kaçınacağını taahhüt eder. Benzer şekilde, kullanıcı; içerikleri ve de özellikle bu internet sitesi aracılığıyla elde edilen her sınıftan bilgiyi, reklam yapmak, ticari amaçlı iletişimde bulunmak ve amacına bakılmaksızın, çok sayıda kişiye istenmeyen mesajlar göndermek için kullanmaktan ve de bu bilgileri herhangi bir şekilde pazarlamak veya yaymaktan kaçınacaktır.

Bu internet sitesi, SEMILLAS FITÓ adına kaydedilmiş bir etki alanıdır ve açık bir ön yetkilendirme haricinde, SEMILLAS FITÓ’ya ait olmayan hizmetlerle bağlantılı olarak, SEMILLAS FITÓ'nin itibarını yitirmesine veya müşterileri arasında karışıklığa neden olabilecek hiçbir şekilde kullanılamaz.

Bu anlamda, kendi internet siteleri ile bu internet sitesi arasında bir 'link' veya bağlantı oluşturmak isteyenlerin, SEMILLAS FITÓ'nun açık ve yazılı yetkilendirmesini alması gerekir; bu da, SEMILLAS FITÓ ile "link"in bulunduğu sayfanın sahibi arasında bir ilişki olduğu ya da bu sayfadaki içeriklerin veya hizmetlerin SEMILLAS FITÓ tarafından onaylandığı veya kabul edildiği anlamına gelmez.

SEMILLAS FITÓ'nun önceden rızası olmadan, bu internet sitesinde herhangi bir manipülasyon veya değişiklik yapılması kesinlikle yasaktır.

Sonuç olarak, SEMILLAS FITÓ üçüncü şahıslar tarafından yapılan değişiklikler veya manipülasyonlardan kaynaklanan veya kaynaklanabilecek herhangi bir sorumluluğu üstlenmeyecektir.

4.- Sorumluluk Sınırlaması  

SEMILLAS FITÓ, bu internet sitesinde yer alan bilgilerin bir sonucu olarak kullanıcı tarafından alınan kararlarla ilgili tüm sorumluluklardan muaftır.

Aynı şekilde, SEMILLAS FITÓ, herhangi bir bilginin kendi adı altında yetkilendirilmemiş şekilde işlenmesi veya yayınlanmasından ve içeriğin kötüye kullanılmasından kaynaklanan sorumlulukları üzerine almaz ve bunları güncelleme, silme, sınırlama ve geçici veya kalıcı olarak erişimini engelleme hakkını saklı tutar.

SEMILLAS FITÓ, internet sitesinde güncel ve doğru bilgi sağlamak için gerekli tüm önlemleri almakla birlikte, sağlanan tüm bilgilerin titizliğini veya güncelliğini, bu bilgilerde hata veya eksiklik bulunmadığı teminatını veremez. Kullanıcı, erişiminin olduğu bilgilerin, bu yasal uyarıda ayrıntılı olarak verilen koşullar altında ancak doğru ve güncel oldukları garantisi olmadan sağlandığını bilmek zorundadır.

Aynı şekilde, SEMILLAS FITÓ, internet sitesinin işleyişinin sürekliliğini ya da her zaman çalışır durumda ve kullanılabilir olacağını garanti edemez. Benzer şekilde, SEMILLAS FİTÓ, bu internet sitesinin kullanımı için gerekli olan internet navigasyonundan kaynaklanan, bilgisayar sistemlerinin hasarı ve ağdaki mevcut virüslerin bulaşması da dahil olmak üzere doğrudan veya dolaylı hasarlardan ve kayıplardan sorumlu tutulamaz.

5.- Kullanıcıların yükümlülüğü  

Kullanıcı, bu yasal uyarıda belirtilen yükümlülüklerin herhangi birinin ihlali sonucunda SEMILLAS FITÓ'nin maruz kalacağı zararlardan ve kayıplardan sorumludur.

Navigasyon ile ilgili olarak, kullanıcı, SEMILLAS FITÓ tarafından internet sitesinin kullanımı ile ilgili olarak bu sitede yayınlanacak olan önerileri titizlikle ve sadakatle izlemeyi taahhüt eder.

6.- Gizlilik  

Kullanıcı bu internet sitesinde gezinirken, bu bölümden verilen referans aracılığıyla bu yasal uyarı ile bağlantısı bulunan “GİZLİLİK POLİTİKASI”nda izah edilen şartlar doğrultusunda SEMILLAS FITÓ'nun işleyeceği kişisel verileri sağlamak zorunda kalabilir.

7.- Süre ve Değişiklik  

SEMILLAS FITÓ burada belirtilen hüküm ve koşulları tek taraflı olarak, tamamen veya kısmen değiştirme hakkına sahiptir.

Dolayısıyla, bu yasal bildirimin geçerliliği, yayınlanmasından başlayıp SEMILLAS FITÓ tarafından tamamen veya kısmen değiştirilene kadardır.

SEMILLAS FITÓ, bu internet sitesinin işleyişini tek taraflı olarak veya kesintiye uğratabilir, askıya alabilir veya sonlandırabilir ve kullanıcı bundan dolayı herhangi bir tazminat talep edemez.

8.- Mevzuat ve Yargı  

 Mevzuat ve Yargı

 Kullanıcılar ve SEMILLAS FITÓ, kendi yargı merciilerinden açıkça feragat ederek, bu yasal uyarıdan kaynaklanabilecek tüm yorumları veya anlaşmazlıkları Barselona şehri Mahkemelerine ve Yargı Organına (İspanya) bildireceklerdir.

 

BİZE ULAŞIN

Dünya çapındaki satış ağımızla iletişime geçin

Semillas Fitó Türkiye

AOSB 2. Etap 22.
Cad No: 13
07190, Dösemealtı Antalya
T. +90 242 258 0184

destekturkey@semillasfito.com ​