GİZLİLİK POLİTİKASI

Semillas Fitó S.A.


 

Avrupa (AB) Parlamentosu ve Konseyi’nin 27 Nisan 2016 tarihli ve 2016/679 sayılı, 95/46/EC sayılı Direktifi yürürlükten kaldıran, kişisel verilerin işlenmesi karşısında gerçek kişilerin korunması ve bu tür verilerin serbest dolaşımına ilişkin Tüzüğü (bundan sonra RGPD olarak adlandırılacaktır) hükümlerine göre, aşağıda veri koruma politikası hakkında bilgi sunulmaktadır.

Veri işleme Sorumlusunun bilgileri:

 

Şirket adı: SEMILLAS FITÓ, SAU

Vergi numarası: A08469215

Posta adresi: c / Selva de Mar, núm. 111 (08019 Barselona)

Telefon: + 34 933036360

Elektronik posta: info@semillasfito.com

Veri Koruma Temsilcisi (DPD) iletişim bilgileri: rgpd@semillasfito.com

 

Veri saklamanın amacı, meşruiyeti ve saklama süresi.


Aşağıda, kişisel verilerinizin işlenme amacını, yani Semillas Fitó'nun kişisel verilerinizi neden işlediği, belirtilen amaç için işlemeye izin veren yasal dayanağı ve verilerinizin saklanma süresini tanımlayan bir tablo bulacaksınız.

 

İŞLEMENİN AMACI

YASAL DAYANAK

SAKLAMA SÜRESİ

Özgeçmişinizi internet sitemiz üzerinden bize göndermenize neden olan seçim sürecine katılımınızın yönetimi, ayrıca gerekirse Semillas Fitó'nun mesleki profilinize uyan gelecekteki seçim süreçlerinde yer almanızın yönetimi. 

Özgeçmişinizi göndermenize neden olan seçim sürecine katılım amacıyla iletişim formunun doldurulmasından ve gerekirse, mesleki profilinize uygun olan Semillas Fitó'nun gelecekteki seçim süreçlerinde yer almanızın yönetimi için bizi yetkilendirdiğiniz rızadan oluşan anlaşmanın yerine getirilmesi.

Nihayetinde seçilmemişse, seçim işleminin süresi boyunca.Mesleki profilinize uyan gelecekteki seçim süreçlerine katılımınızı yönetmek amacıyla verilerinin işlenmesine onay vermeniz durumunda, bu verileri sağladığınız tarihten itibaren en fazla iki (2) yıl boyunca (bu süreden sonra bilgilerin güncel olmayacağı göz önünde bulundurularak özgeçmişiniz devre dışı bırakılacaktır).

Semillas Fitó ürünleri hakkında İlgili tarafın bilgi talebinin yönetimi.

Semillas Fitó ürünleri hakkında bilgi istemek için oluşturulmuş iletişim formunun doldurulmasından kaynaklanan anlaşmanın yerine getirilmesi.

Bu tür bilgileri almayı durdurma isteğinizi bize iletene kadar.

İlgili taraf tarafından yapılan, Semillas Fitó test ekimi ziyaret talebinin yönetimi.

Semillas Fitó test ekimi ziyareti talep edebilmek için sağlanan formun doldurulmasından kaynaklanan anlaşmanın yerine getirilmesi.

Semillas Fitó testi ekimi ziyaretini gerçekleştirene kadar.

İlgili taraf olarak, varsa haklarının yönetimi.

Semillas Fitó için geçerli yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi.


 

İstekleri ve/veya talepleri çözmek için gereken süre boyunca.

 

Semillas Fitó, yukarıdaki tabloda belirtilenler haricindeki bir amaç için kişisel verilerinizi işleyecek olursa, Semillas Fitó işlemeden önce işlemenin amacı hakkında sizi bilgilendirir ve geçerli yasa doğrultusunda diğer ilgili ek bilgileri size temin eder; bu nedenle, eğer meşru bir işlemeyi haklı göstermesi gerekiyorsa sizden bunun için onayınızı isteyecektir.
 
Ayrıca, yukarıda belirtilen saklama sürelerine ek olarak, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve haklarımızı yönetmek (bir şikayet varsa buna karşı çıkmak veya karşısında kendimizi savunmak için), ayrıca belgelerin dosyalama ve saklama sürelerine ilişkin kurumsal düzenlemelerin hükümlerini uygulamak amacıyla, zorunlu imha süresi boyunca verilerinizi saklayacağımızı da bildiririz.

Veri alıcıları: işleme görevlileri ve vekilleri.

 
Yasal zorunluluklar haricinde, verileriniz üçüncü şahıslara iletilmeyecektir.
 
Buna ek olarak, bazı durumlarda, verilerinizi Semillas Fitó'nun sahip olduğu verileri işlemekle görevli diğer kuruluşlara (Fitó Grubu şirketleri de dahil olmak üzere) iletebileceğimizi ve 28. RGPD maddesi hükümlerine uygun olarak, bu kuruluşların kişisel verilere erişimini meşrulaştıran ve işlemede göz önüne alınması gereken yükümlülükleri içeren resmi bir sözleşme oluşturulduğunu bildiririz.
Belirtilen işleme görevlileri arasında bulunan, Semillas Fitó tarafından personel seçim süreçlerinin yönetiminde kullanılan platformun sahibi olan BIZNEO SOLUTIONS SL'nin ismini önemle belirtiriz.


Kişisel verilerin yurtdışına aktarılması
Semillas Fitó kişisel verilerinizi yurtdışına aktarmaz.
Yukarıdakilere rağmen, İşleme Görevlileri tarafından verilerinize erişim, verilerin yurtdışına aktarılmasını gerektirebilir; ancak bu her halukarda, bir uygunluk kararına (yeterli düzeyde koruma sağlamayı garanti eden 3. ülke), ya da uygun garantilere (veri koruma hükümleri, bağlayıcı kurumsal kurallar gibi) dayalı şekilde yapılacaktır. Bu bilgiler ilgili taraflar tarafından kullanılabilir ve Veri Koruma Temsilcisinin iletişim adresine e-posta yoluyla bu konuda bilgi talebinde bulunulabilir.
 

İlgili kişinin hakları.

 
Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili olarak aşağı haklara sahipsiniz:
 

  • Semillas Fitó'da sizinle ilgili kişisel verileri işleyip işlemediğimize dair teyit almak

  • Verilerinize erişim, yanlış veya eksik verilerin düzeltilmesini ve veri toplanması amacıyla artık gerekli olmadığında ve diğer nedenlerle verilerinizin silinmesini talep etmek.

  • Bazı durumlarda:

verilerinizin işlenmesinin sınırlandırılmasını talep edebilirsiniz; bu durumda bunları yalnızca şikayetlerin yapılması veya savunması için saklarız.

özel durumunuzla ilgili nedenlerden dolayı, verilerinizin işlenmesine karşı çıkabilirsiniz; bu durumda mecburi meşru sebepler haricinde, olası şikayetlerin yapılması veya savunması için verilerinizi işlemeyi bırakırız.

  • Bize sağladığınız sizinle ilgili kişisel verileri, yapılandırılmış bir formatta, ortak kullanım ve mekanik okuma biçiminde almak ve bizim engel görmediğimiz başka bir işlem sorumlusuna aktarmak. Bu bağlamda, kişisel verilerinizi, eğer teknik olarak mümkünse, bize belirttiğiniz işleme sorumlusuna doğrudan iletmemizi isteyebilirsiniz.

  • Belirli bir amaç için rıza verdiyseniz, rızanızı geri çekmek. Rızanın geri çekilmesi, geri çekilmesinden önce Rızaya göre yapılan işlemenin yasallığını etkilemez.

 
Haklarınızı istediğiniz zaman ve ücretsiz olarak, rgpd@semillasfito.com, adresine dijital olarak imzalanmış (elektronik kimlik numarası veya diğer onaylanmış sertifika ile) bir e-posta göndererek, veya, veri koruma işleme amacıyla olduğunu belirterek “SEMILLAS FITÓ, SAU Calle Selva de Mar, 111, 08019 Barcelona (Ref. RGPD)” posta adresine yazılı posta gönderme yoluyla arayabilirsiniz. Talebiniz şunları içermelidir: adınız ve soyadınız; kimlik belgenizin, pasaportunuzun veya kimliğinizi tanımlayan geçerli başka bir belgenin fotokopisi, ve varsa, sizi temsil eden kişinin kimlik belgesi, pasaportu veya kimliğini tanımlayan geçerli başka bir belgenin fotokopisi, bunun yanı sıra bu vekaleti destekleyen belge veya elektronik araç; yapılan talebin ayrıntısı ve destekleyici belgeler, ve gerekirse; bildirim için adres; tarih ve imza; ve
 
İspanyol Veri Koruma Kurumu internet sitesi olan https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html adresine başvurarak ek bilgi alabilirsiniz.
 
Son olarak, eğer kişisel bilgilerinizin işlenmesinde kanun ihlali olduğunu düşünüyorsanız veya daha basitçe, haklarınızın uygulanmasından memnun değilseniz, İspanyol Veri Koruma Kurumu'na şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Bunu aşağıdaki mecralardan herhangi biri yoluyla gerçekleştirebilirsiniz: (i) 34 901 100 099 veya +34 912 663 517; (ıı) elektronik olarak https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf; (iii) Calle Jorge Juan, nº 6 (28001) Madrid adresine şahsen başvurarak.

 

BİZE ULAŞIN

Dünya çapındaki satış ağımızla iletişime geçin

Semillas Fitó Türkiye

AOSB 2. Etap 22.
Cad No: 13
07190, Dösemealtı Antalya
T. +90 242 258 0184

destekturkey@semillasfito.com ​